0515 - 82 00 00 info@trendlease.nl

Persoonlijke Reisadviezen

Een Persoonlijk Reisadvies is een zeer geschikt instrument om individuele medewerkers te bewegen om ook echt op een andere wijze naar de standplaats te gaan reizen. Per medewerker wordt een meest geschikte reiswijze uitgerekend op basis van reisafstand en/of reistijd. Deze meest geschikte reiswijze wordt aan de medewerker gecommuniceerd in een persoonlijk document.

W

Wat krijgt u precies

U ontvangt standaard een digitaal bestand in Word of PDF met daarin alle persoonlijke Reisadviezen, 1 A4 per medewerker. Een reisadvies bevat een persoonlijke aanhef, een tekst, gericht aan de medewerker, de benoeming van het reisadvies en een tabel met relevante reisberekeningen. Zie een voorbeeld van een Persoonlijk Reisadvies onderaan deze pagina. De vanaf prijs in hoofdstuk 10 is gebaseerd op 1 digitaal bestand met daarin alle adviezen en een verzendlijst, zodat u eenvoudig de documenten kunt herleiden.

W

Inhoudelijke elementen

 • Persoonlijke aanhef;
 • Tekst, logo en huisstijl op basis van uw wensen;
 • Eén meest geschikte reiswijze per medewerker (het reisadvies)
 • Tabel met interessante reisberekeningen per enkele reis;
 • Optioneel kunnen ook gegevens per week/maand/jaar worden toegevoegd). Hiervoor dienen extra gegevens aangeleverd te worden m.b.t. de geschatte reisfrequentie
W

Aanlevering

Om Mobika Persoonlijke Reisadviezen te laten genereren hebben wij (naast een eenmalige afstemming van alle parameters) per individuele opdracht een postcodebestand van alle medewerkers nodig die een Reisadvies moeten ontvangen. Naast alle herkomst- en bestemmingspostcodes moeten hierin ook gegevens worden overlegd met betrekking tot persoonskenmerken voor een juiste aanhef in het document, maar ook een e-mailadres of huisadres, als u wilt dat Mobika ook de verzending voor rekening neemt. U ontvangt een template op basis van uw precieze uitvraag, zodat u altijd voldoende gegevens aanlevert. Ook wordt met u vooraf de inhoud van de brief afgestemd, samen met de toe te passen huisstijl.

OV Abonnementenanalyse

Wilt u voor uw OV-doelgroep precies weten met wel reisproduct van NS iedere medewerker zo voordelig mogelijk naar zijn of haar werk reist? Dan geeft de OV Abonnementenanalyse u het benodigde inzicht. Op basis van een aangeleverde postcodelijst en een vooraf ingeschat aantal reisdagen per week en per jaar, stellen wij voor u vast wat per medewerker de totale jaarlijkse reiskosten zullen zijn zonder korting (Reizen op saldo), afgezet tegen de jaarlijkse reiskosten per OV Abonnement. Op deze manier wordt vastgesteld welk OV Abonnement, op basis van de woon-werkreis en het te verwachten aantal reisdagen, het meest voordelig zal zijn.

W

Wat krijgt u precies?

U ontvangt een Excelsheet met daarin de resultaten op postcodeniveau. Naast de jaarlijkse reiskosten bij reizen op saldo krijgt u de jaarlijkse kosten per abonnement te zien, inclusief aanschafkosten van het abonnement. Wij rekenen voor u uit welk abonnement het meest voordelig is en wat de reiskosten bij dit abonnement verschillen ten opzichte van het reizen op saldo.

W

Inhoudelijke elementen

U krijgt een Excelsheet met in elk geval de volgende informatie:

 • Ritprijs Reizen op saldo zonder korting enkele reis (o.b.v. reisklasse)
 • Jaarlijkse reiskosten bij reizen op saldo zonder korting o.b.v. aantal werkdagen en reisklasse
 • Jaarlijkse reiskosten bij een Zakelijk Voordeel abonnement met 20% korting
 • Jaarlijkse reiskosten bij een Altijd Voordeel abonnement met 20% en 40% korting binnen en buiten spits
 • Jaarlijkse reiskosten bij een Dal Voordeel abonnement altijd 40% korting
 • Jaarlijkse reiskosten bij een Dal Vrij abonnement
 • Besparingspotentieel t.o.v. reizen zonder OV Abonnement (Reizen op saldo)
  W

  Aanlevering

  Voor een OV Abonnementenanalyse hebben wij een uitdraai nodig van een postcodebestand met herkomst- en bestemmingspostcodes van de medewerkers die in aanmerking komen voor de analyse. Voor een gedegen analyse vragen wij u ook om per medewerker de reisklasse aan te geven, het gemiddeld aantal reisdagen per week en het aantal werkdagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband aan te geven. Een extra toevoeging is het (indien mogelijk) aangeven of een medewerker hoofdzakelijk binnen of buiten de spits reist of kan reizen. Dit vanwege het feit dat er ook reisabonnementen zijn die het reizen buiten de spits extra voordelig maken.

  Omgevingsschets

  Mobika brengt de omgeving van een bedrijfslocatie uitgebreid in kaart. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de ligging ten opzichte van snelwegen en bushaltes, maar ook naar andere aspecten die voor werknemers en bezoekers van een locatie van belang kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan parkeer- en P&R-gelegenheden, maar ook voorzieningen als winkels, pinautomaten en horeca in de nabije omgeving. Al deze zaken kunnen immers meewegen in een vestigingskeuze.


  De omgevingsschets is een handig instrument voor iedereen die een bepaalde locatie goed in kaart wilt brengen, bijvoorbeeld werkgevers die van plan zijn om te verhuizen naar een nieuwe locatie, maar ook aanbieders van bedrijfsvastgoed, die een goed bereikbare locatie in de spotlights kunnen zetten.

  W

  Aanlevering

  Wij hebben van u vooral de locatie nodig die in kaart moet worden gebracht. Een adres of postcode is hierbij voldoende. Daarnaast kan het zijn dat u antwoord wilt hebben op specifieke vragen, deze worden besproken voor aanvang van de opdracht.

  W

  Inhoudelijke elementen

  De omgevingsschets wordt samengesteld op basis van datgene wat u in kaart gebracht wilt hebben. U kunt hierbij denken aan:

  • De ligging van uw locatie in kaart gebracht door middel van plattegronden op verschillende zoomniveaus;
  • Een beschrijving van de OV-voorzieningen in de directe omgeving van de locatie, aangevuld met afstanden, loop- en fietstijden naar deze voorzieningen, gemeten vanaf de werklocatie;
  • Een beschrijving van de autovoorzieningen in de directe omgeving en de afstanden hiertoe, bijvoorbeeld snelwegen, P&R- locaties en tankstations en parkeervoorzieningen;
  • Een indicatie van de fietsveiligheid in de nabije omgeving;
  • Inschatting van de bereikbaarheid met auto, ov en fiets;
  • Alle overige voorzieningen die u belangrijk vindt kunnen voor u in kaart worden gebracht.
  W

  Wat krijgt u precies

  Een digitale rapportage in Word of PDF, waarin de ligging van uw bedrijfslocatie of bedrijfsvastgoed uitgebreid wordt beschreven en in kaart gebracht met plattegronden en afstanden.

  Huisvestingsanalyse

  De Huisvestingsanalyse is een geschikt product voor werkgevers die willen weten wat de impact van een mogelijke verhuizing naar één of meer potentiële locaties zal zijn als het gaat om de woon-werkreizen van medewerkers. Ook voor mobiliteitsadviseurs en aanbieders / bemiddelaars in bedrijfsvastgoed is de Huisvestingsanalyse een interessant product. De rapportage kan als service- of salesinstrument worden aangeboden aan prospect of klanten.

  W

  Wat krijgt u precies?

  In principe volstaat een postcodebestand van alle medewerkers waarin alle herkomst- en bestemmingspostcodes zijn opgenomen, aangevuld met de adresgegevens van de huidige en potentiële standplaats(en). Daarnaast kan het zijn dat u antwoord wilt krijgen op specifieke vragen, dit nemen wij vooraf met u door.

  W

  Inhoudelijke elementen

  Een huisvestingsanalyse kan de volgende gegevens bevatten:

  • Omgevingsschets huidige en potentiële standplaats(en);
  • Vergelijking infrastructuur in nabije omgeving (loopafstanden naar OV-voorzieningen, reistijd naar dichtstbijzijnde snelweg, enz.);
  • Medewerkerspotentieel per reiswijze voor iedere standplaats;
  • Effectmeting per reiswijze: Hoeveel medewerkers gaan er qua reistijd op vooruit of achteruit?
  • Overzichtstabel waarmee alle voor u relevante gegevens per standplaats met elkaar worden vergeleken.
    W

    Aanlevering

    U ontvangt een digitale rapportage in Word of PDF met daarin alle noodzakelijke gegevens voor een weloverwogen vestigingskeuze. In de Huisvestingsanalyse wordt voor alle medewerkers vastgesteld wat de reistijden per vervoermiddel naar iedere standplaats zal zijn. Op deze manier kunt u goed zien welke locatie het beste scoort op bereikbaarheid voor medewerkers in het algemeen, maar ook voor de verschillende soorten vervoer. De resultaten worden vergeleken met de huidige standplaats, zodat u snel ziet of en hoeveel medewerkers er qua bereikbaarheid op vooruit of achteruit gaan.