0515 - 82 00 00 info@trendlease.nl

Schade

Een ongeval kan iedereen overkomen. Maar een snelle afhandeling beperkt de vervelende gevolgen. Trend Lease verzoekt u de schade te melden binnen 24 uur zodat wij de reparatie van uw auto direct in gang kunnen zetten. Op basis van uw melding verwijzen we u naar een schadehersteller bij u in de buurt. We geven ook aan of het nodig is dat u een schadeformulier indient. In dat geval stuurt u het ingevulde formulier naar:
Trend Lease C.V.
Postbus 124
8600 AC SNEEK

Reparatie van kleine schades zoals een verloren wieldop, een door steenslag vernielde koplamp of een kapot buitenspiegelglas mag u rechtstreeks bij uw dealer laten uitvoeren. U kunt zo’n reparatie ook combineren met een onderhoudsbeurt.

Schade bij inname auto

2.1 Inbraakschade

Braakschade dient gerepareerd te zijn.

2.2 Krassen door de lak heen
Alle krassen door de lak heen zijn niet acceptabel.

2.3 Boorgaten van carkit of andere accessoires
Een carkit dient deugdelijk gemonteerd te zijn. Boorgaten zijn niet acceptabel.

2.4 Deuken
Deuken zijn niet acceptabel.

2.5 Ingebrande vogelpoep
Ingebrande vogelpoep ontstaat door de auto niet tijdig te wassen en is niet acceptabel.

2.6 Deuken van binnen naar buiten
Deuken van binnen naar buiten ontstaan door het onvoldoende vastzetten van de lading of door het laden van het voertuig. Deze deuken zijn niet acceptabel.

2.7 Brandgaten in de bekleding
Brandgaten zijn nooit acceptabel.

2.8 Scheuren in de bekleding en zijpanelen
Scheuren en gaten in bekleding en zijpanelen zijn nooit acceptabel.

2.9 Reclame op auto’s
Alle reclame op auto’s, gespoten of geplakt, wordt beoordeeld als schade. Een auto dient zonder reclame te worden ingeleverd, dit om te voorkomen dat een auto in het occasioncircuit terechtkomt die nog voorzien is van uw bedrijfsreclame, tenzij hierover in de overeenkomst aanvullende afspraken zijn gemaakt.

2.10 Schade als gevolg van het verwijderen van accessoires
Schade als gevolg van het verwijderen van eigen accessoires is nooit acceptabel.

2.11 Spiegelschade
Spiegelschade is niet acceptabel.